Go Back
Kalkulator odsetkowy
Kalkulator odsetkowy icon

Kalkulator odsetkowy

Free
Kalkulator odsetkowy pozwala na obliczenie wysokoci odsetek z tytuu zobowiza podatkowych lub ustawowych.Wane informacje:Odsetki w skali roku obliczane s wg nastpujcego wzoru:O = (W x D x r) / 365 gdzie:O - kwota odsetekD - liczba dni zwokir - stopa o
Downloads: 0+
Report app for spam or abuse!

Finance > More Finance for Android

Kalkulator odsetkowy screenshot 1/1

Recommended apps

AppTag - White label marketplace