Go Back
News24 isiZulu
News24 isiZulu icon

News24 isiZulu

Free
News24, Umthombo wezindaba ohamba phambili eNingizimu Afrika, uhlinzeka ngezindaba ezintsha zakuleli, umhlaba, i-Afrika, ezemidlalo, ezobuchwepheshe nokunye.
Downloads: 4,201+
Report app for spam or abuse!

News & Weather > World News for Android

News24 isiZulu screenshot 1/2News24 isiZulu screenshot 2/2

Recommended apps

AppTag - White label marketplace