Go Back
Lines 98
GetJar Apps icon

Lines 98

Archived
Lines 98 là một game đơn giản mà thú vị. Người chơi xếp các bóng cùng màu trên cùng một hàng để ăn điểm. Game có hiệu ứng đẹp mắt, có chức năng lưu lại đẻ chơi tiếp tục trong lần sau.Game có giao diện tiếng Việt(tự động thay đổi theo thiết đặt ngôn ngữ của điện thoại).Chúc các bạn vui vẻ với game này.-----------Lines 98 is a game play on 9×9 board with balls of seven different colors. The player can move one ball per turn to remove balls by forming lines (horizontal, vertical or diagonal) of at least five balls of the same color. If the player does form such lines of at least five balls of the same color, the balls in those lines disappear, and he gains one turn, i.e. he can move another ball. If not, three new balls are added, and the game continues until the board is full. • Very nice animation • Auto save previous game when exit • Can undo 1 move • Can change speed of the bal...
Downloads: 110+

Check more great apps on Getjar.com