Go Back
Chơi Sudoku
Chơi Sudoku icon

Chơi Sudoku

Free
Một trò chơi miễn phí dành cho bạn. 5 cấp độ khó: dễ, trung bình, khó, khó hơn và siêu khó. 5 hình dạng sudoku: sudoku, sudoku X, Siêu Sudoku, sudoku phần trăm, sudoku màu sắc. 2 hình dạng ô: chuẩn và dạng sóng. Tính năng: Lựa chọn màu hình nền Sử dụng màu sắc cho khu vực điền số. Chọn cách nhập số. Hiển thị thời gian. Chế độ kiểm tra màn chơi. Hướng dẫn chơi: Mỗi Sudoku có một giải pháp duy nhất có thể đạt đến một cách logic mà không cần đoán. Nhập một số chữ số 1-9 vào các không gian trống. Mỗi hàng phải có một trong mỗi chữ số. Và như vậy cho mỗi cột, như đối với mỗi hình vuông 3x3. key: sudoku, tro sudoku, choi sudoku
Downloads: 187+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Games
  2. > Puzzle & Strategy
for Android
Chơi Sudoku screenshot 1/5Chơi Sudoku screenshot 2/5Chơi Sudoku screenshot 3/5Chơi Sudoku screenshot 4/5Chơi Sudoku screenshot 5/5

Recommended apps