Go Back
Little Big City - TH
Little Big City - TH icon

Little Big City - TH

Free
มาเป็นนายกเทศมนตรีกัน! ออกแบบและสร้างเมืองในฝันอันเฟื่องฟูของคุณ! ด้วยตัวเลือกมากมายให้คุณได้ใช้เพื่อทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับประชาชน ปลดปล่อยจินตนาการของคุณด้วยการก่อสร้างบริษัทธุรกิจและวางของตกแต่งสวยงามให้กับเมือง พร้อมพบกับตัวละครต่างๆ ที่จะมาเป็นเพื่อนบ้านของคุณและช่วยซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เมืองพัฒนาและเจริญเติบโต คุณ
Downloads: 29+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Games
  2. > Puzzle & Strategy
for Android
Little Big City - TH screenshot 1/6Little Big City - TH screenshot 2/6Little Big City - TH screenshot 3/6Little Big City - TH screenshot 4/6Little Big City - TH screenshot 5/6Little Big City - TH screenshot 6/6

Recommended apps