Go Back
EMPIRICA
EMPIRICA icon

EMPIRICA

Free
Aplikacija omogućava brz pristup često korištenim site-ovima Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA stvarajući jednu kompaktnu cjelinu. Aplikacija ima i dodanu mogućnost uvećavanja dijelova site-a klikom na dugme (+) za uvećanje i (-) za obrnutu akciju. eMPIRICA WebSite sadrži sve informacije o Visokoj školi eMPIRICA sa uvijek najnovije ažuriranim informacijama. eMPIRICA eCampus je platforma prvenstveno namijenjena studentima i profesorima Visoke škole eMPIRICA u kojoj se nalaze informacije potrebne studentima, ali i ako to niste možete isprobati ovu platformu koristeći Username: 'demo' i Password: 'korisnik'. eMPIRICA WebMail je oficijalna mail platforma Visoke škole eMPIRICA namijenjena studentima i profesorima eMPIRICE.
Downloads: 548+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Education
  2. > More Education
for Android
EMPIRICA screenshot 1/6EMPIRICA screenshot 2/6EMPIRICA screenshot 3/6EMPIRICA screenshot 4/6EMPIRICA screenshot 5/6EMPIRICA screenshot 6/6

Recommended apps