Go Back
רמבם פלוס - משנה תורה מבואר
רמבם פלוס - משנה תורה מבואר icon

רמבם פלוס - משנה תורה מבואר

Free
רמבם פלוס - כל הי"ד בכף היד ספר 'משנה תורה' של הרמב"ם ('היד החזקה'), בנוסח מדויק ומנוקד, מבואר בקצרה ובשלמות בשיטת הרמב"ם על פי הרמב"ם. הנוסח, הביאור האיורים והטבלאות הם כמופיע במהדורות המודפסות של "מפעל משנה תורה". התוכנה חינמית ומאפשרת לימוד בחטיבת הלכות שבת חינם. רכישת כל ספר (כרגע: זמנים ונשים; בהמשך יופיעו הספרים האחרים) בתשלום סמלי, למימון המשך פעילויות המפעל. מאפייני היישום: * עיצוב וניווט נוחים ומותאמים לסמארטפונים. * שליטה בגודל הכתב ובהצגת הניקוד. * גישה לביאור בצמידות להלכה הנלמדת. * גישה ישירה לפרק היומי ללומדי הרמב"ם היומי. * מוכוון להגשמת הנח
Downloads: 718+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Education
  2. > More Education
for Android
רמבם פלוס - משנה תורה מבואר screenshot 1/6רמבם פלוס - משנה תורה מבואר screenshot 2/6רמבם פלוס - משנה תורה מבואר screenshot 3/6רמבם פלוס - משנה תורה מבואר screenshot 4/6רמבם פלוס - משנה תורה מבואר screenshot 5/6רמבם פלוס - משנה תורה מבואר screenshot 6/6

Recommended apps