Go Back
Cebuano Bible Apk
Cebuano Bible Apk icon

Cebuano Bible Apk

Free
Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the same Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. Introductions, titles, paragraphs, and the like were not available. Therefore this file would benefit from additional work by someone who has access to a print edition. Ang Bibliya karon gibahin ngadto sa duha ka dagkong mga grupo sa mga libro: ang Daan ug ang Bag-ong Tugon. Ang Daang Tugon nagpakita sa kasaysayan sa kalibutan gikan sa iyang pagkalalang sa mga panghitabo human sa pagbalik sa mga Hudiyo gikan sa pagkadestiyero sa Babilonya sa ikaupat nga siglo BC Sum
Downloads: 38+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Religion
for Android
Cebuano Bible Apk screenshot 1/6Cebuano Bible Apk screenshot 2/6Cebuano Bible Apk screenshot 3/6Cebuano Bible Apk screenshot 4/6Cebuano Bible Apk screenshot 5/6Cebuano Bible Apk screenshot 6/6

Recommended apps