Go Back
Điều Khiển CPU
Điều Khiển CPU icon

Điều Khiển CPU

Free
Bạn muốn thiết bị của bạn chạy nhanh hơn hoặc tiết kiệm pin hơn. Chúng tôi xin giới thiệu cho bạn ứng dụng điều khiển cpu.Ứng dụng này sẽ giúp bạn điều chỉnh tần số của CPU, nhờ đó thiết bị của bạn sẽ xử lý nhanh hơn hoặc thiết bị sẽ được tiết kiệm pin trong khả năng cao nhất có thể. Để đạt được các tính năng trên bạn phải chọn một tần số CPU cho phù hợp. Khi nào cần xử lý tối ưu hãy để tần số cao, còn khi muốn tiết kiệm pin thì hãy để tần số nhỏ hơn. Tính năng: +) Chọn tần số lớn nhất mà Cpu có thể đạt đến. +) Chọn tần số nhỏ nhất cho Cpu. +) Chọn bộ điều khiển +) Chọn chế độ lập lịch +) Khởi động cùng trình khởi động boot của thiết bị +) Xem thống kê tần số cpu nào hay được sử dụng nhất +) Gửi dữ liệu Cpu tới trang chủ đ
Downloads: 396+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Tools
for Android
Điều Khiển CPU screenshot 1/5Điều Khiển CPU screenshot 2/5Điều Khiển CPU screenshot 3/5Điều Khiển CPU screenshot 4/5Điều Khiển CPU screenshot 5/5

Recommended apps