Go Back
Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ
Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ icon

Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ

Free
Ứng dụng này sẽ giúp bạn đọc các ngôn ngữ nước ngoài, nó cón có tên gọi tiếng anh là text to speech. Khi bạn nhập một 1 chữ, 1 câu văn, 1 đoạn văn tiếng nước ngoài vào thì ứng dụng sẽ giúp bạn đọc toàn bộ đoạn văn đó theo đúng ngôn ngữ mà bạn chọn. Ứng dụng sẽ vô cùng hữu ích cho những ai học tiếng nước ngoài, hoặc thậm chí tạo ra những đoạn nhạc chuông vô cùng thú vị giúp bạn có những bản nhạc chuông rất riêng biệt. Tính năng -> Hỗ trợ ngôn ngữ: English( United Kingdom ), English( United States ), French( France ), German(Germany) -> Chế độ nhập chữ xong nói hoặc nói song song nhập chữ. -> Chọn font to hoặc nhỏ. ->Tốc độ nói nhanh hoặc chậm. ->Lưu lại đoạn văn đã nói ->Chia sẻ đoạn âm thanh đã lưu trữ. Mọi ý kiến cũng như yêu cầu giúp đỡ xin gửi về hòm thư: freeap
Downloads: 405+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Tools
for Android
Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ screenshot 1/6Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ screenshot 2/6Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ screenshot 3/6Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ screenshot 4/6Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ screenshot 5/6Phát Âm Tiếng Anh Pháp Mỹ screenshot 6/6

Recommended apps