Go Back
iDooSMS-Tibetan
iDooSMS-Tibetan icon

iDooSMS-Tibetan

Free
昨天,无法看到来自家乡的文字;今天,还在为不能收发藏文短信而烦恼吗?现在,iDoo短信_藏文版为您解忧! iDoo短信_藏文版,新春隆重推出,不仅支持短信功能,还能够支持藏文显示,藏族的瑰宝,亲切的文字,完美支持藏语显示,配合iDoo藏语输入法,快速编辑发送藏语短信,开启您的藏文短信生活。 藏文的新春祝福,来自家乡熟悉的问候;民族的,世界的--iDoo短信&输入法沟通你我他。 ཁ་སང་གི་ཉིན་ལ་ཕ་སྐད་དག་མའི་འཕྲིན་ཐུང་དེ་བཀོལ་ཐབས་བྲལ།དེ་རིང་ད་དུང་བོད་ཡིག་གི་འཕྲིན་ཐུང་གཏོང་ལེན་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དམ།ད་ལྟiDooབོད་ཡིག་འཕྲིན་ཐུང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ
Downloads: 1,822+ (for Android)
Report app for spam or abuse!
  1. Tools
for Android
iDooSMS-Tibetan screenshot 1/5iDooSMS-Tibetan screenshot 2/5iDooSMS-Tibetan screenshot 3/5iDooSMS-Tibetan screenshot 4/5iDooSMS-Tibetan screenshot 5/5

Recommended apps